הישיבה השש מאות ועשרים ושמונה של הכנסת השלישית-הצעות סיעות מק"י, המפלגה הדתית לאומית, תנועת החרות והציונים הכלליים להביע אי אמון לממשלה.

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אדר ב' התשי"ט, 6 באפריל 1959
מתוך:
כרך 26 עמ' 1893-1894

ראש הממשלה, במשטר פרלמנטרי, אינו נושא בשום אחריות הקרויה עליונה אם במסגרת ואם מחוצה לה או מעליה, לשטחי פעולה עליהם ממונים חברי ממשלה. אולם כל שר אחראי במישרין לכל מה שנעשה או לא נעשה במשרדו. אחרת, מהי אחריותו הפארלמנטרית של חבר הממשלה? מה משמעותה? מה ערכה?.