הישיבה השש מאות ועשרים ושמונה של הכנסת השלישית-הצעות סיעות מק"י, המפלגה הדתית לאומית, תנועת החרות והציונים הכלליים להביע אי אמון לממשלה.

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אדר ב' התשי"ט, 6 באפריל 1959
מתוך:
כרך 26 עמ' 1893-1894

רק בית נבחרים, שאחד מתפקידיו העיקריים הוא לפקח על הממשלה, הוא בלבד יכול לחקור כראוי בפרשה, לקבוע אחריות ולהציע מסקנות.