הישיבה השש מאות ועשרים ושמונה של הכנסת השלישית-הצעות סיעות מק"י, המפלגה הדתית לאומית, תנועת החרות והציונים הכלליים להביע אי אמון לממשלה.

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אדר ב' התשי"ט, 6 באפריל 1959
מתוך:
כרך 26 עמ' 1893-1894

האם ועדה שרוב חבריה כפופים לשר האזרחי הממונה מטעם הממשלה על עניני הצבא והנושא בתוקף תפקידו באחריות לאשר התרחש, יכולה לקבוע את מידת אחריותו? אני סבור שמי שחייב להיחקר אינו יכול למנות את חוקריו. כלל גדול הוא, וחוק בל יעבור הוא, כי חבר ממשלה הוא הוא הנושא באחריות למעשיה או למחדליה של הרשות, עליה הוא ממונה.