הישיבה השנייה של הכנסת השמינית יום שלישי, כ"ח טבת תשל"ד 22 ינואר 1974 ג. הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח טבת התשל"ד, 22 בינואר 1974
מתוך:
כרך 69
נושאים:
בטחון - מלחמת יום כיפור. מפלגות - מערך

בכאב עמוק בלב אני אומר לכם, חברי הממשלה שאתם מוסיפים לחטוא בקלות דעת ובחוסר אחריות אחרי מלחמת יום הכיפורים. גם אז אמרתם: אין עוד אופציה למלחמה; אפשרות המלחמה היא אפס; עשר שנים לא תהיה מלחמה. והתוצאה הטראגית ידועה: אסון המטתם על העם הזה. היזהרו פן תמיטו עליו אסון נוסף.