הישיבה השמינית של הכנסת הראשונה-דיון על הרכב הממשלה ותכניתה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אדר התש"ט, 8 במרץ 1949
מתוך:
כרך 1 עמודים 64-68

כיצד יחנכו ילדי ישראל? האם חינוכם יופקד ויופקר בידי מפלגות פוליטיות? האם החינוך יהיה מפוצל ומפצל, או אחיד ומאחד, אם יופקע מידי מפלגות פוליטיות, ויימסר לרשות המדינה, שהיא היא החייבת לחנך את ילדי ישראל ברוח אהבת העם, אהבת המולדת, אהבת החופש, ברוח הערכים הנצחיים של תורת ישראל, וברוח הסובלנות לדעת הזולת, שהיא אמת המידה לבנין הממלכה החפשית.