הישיבה השמינית של הכנסת הראשונה-דיון על הרכב הממשלה ותכניתה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אדר התש"ט, 8 במרץ 1949
מתוך:
כרך 1 עמודים 64-68

במדיניות הפנים שלנו שוררת עדיין הפלייה על אף ההצהרה, שאנו מקדמים אותה בברכה ונחכה לביצועה. יש בה פרוטקציוניזם וגם למעלה מזה. ישנם חוגים גדולים בקרב האומה, שכלפיהם קיים משהו הדומה לנומרוס קלאוזוס, ואפילו לנומרוס נוללוס – במנגנון הממלכתי, הצבאי, האזרחי והדיפלומאטי.