הישיבה השמינית של הכנסת הראשונה-דיון על הרכב הממשלה ותכניתה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אדר התש"ט, 8 במרץ 1949
מתוך:
כרך 1 עמודים 64-68

איננו יכולים להתעלם מן העובדה, שאנו חיים לא רק בתוך מציאות של ביתור בשטח, אלא גם בתוך מציאות של ביתור בנפש. עובדה היא שקיים בינינו היום משטר של שיכחה והשכחה מכוונת. גם אם תנאים אלה או בדומים להם אינם מתירים לאומה לגאול את מולדתה כולה במלחמת שיחרור, חייבת היא לחנך את הדור כולו שיזכור את אבדן חלקי המולדת השדודים..ואילו אצלנו קיים קו חינוך שלפיו הטענה להחזרת שלמותה של המולדת מעבר מזה ומעבר מזה לירדן אינה, אלא תוקפנות בלתי מוסרית ורצון התפשטות אימפריאליסטית. יש לשים קץ לאותו קו חינוכי ולדרוש משר החינוך וההשכלה, שיעמוד קודם כל ומעל לכל על כך, שאם ילד ישאל בבית הספר את מורו, "אי המולדת העברית" - לא ישיב לו המורה בהצבעה על גבולות הזיגזאג המסובכים והמתפתלים, שכוח האויב הטיל עלינו בתקופה זו, אלא תינתן לו התשובה היאה לדור הלוחמים והמתקוממים: המולדת היא שלמות והיא תוחזר בבוא היום לעם ישראל.