הישיבה השמינית של הכנסת הראשונה-דיון על הרכב הממשלה ותכניתה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אדר התש"ט, 8 במרץ 1949
מתוך:
כרך 1 עמודים 64-68

העובדה העיקרית היא, שאשליה חמורה ביותר לטעון, שאנו נכנסים לתקופת שלום. מדיניות החוץ הרשמית שלנו מתעלמת ביודעים או בלא יודעים מן העובדה, שגם כשאין מערכות צבאיות בצפון או בדרום נמצאים אנחנו במצב של מלחמת מתמדת. אנו מחזיקים בצבא וניאלץ להחזיק בצבא , שהוא למעלה מכוחותינו הכלכליים..אופייני הדבר, שחוגי הממשלה רגילים להסביר לעם את דבר קיומה של מלחמה גם כשאין יריות בחזית, כשהמדובר הוא במסים, במלוות או בחוקי חירום טוטאליטריים, אך עובדה היא, שעיקרה של מדיניות חוץ בחיי אומה הנמצאת במצב מלחמה היא, לסיים את המלחמה בנצחון ולהביאלעם שלום אמת..מדיניות החוץ שלנו חייבת לענות במילים פשוטות וברורות, כיצד היא אומרת לתת לעמנו ניצחון על אויביו המתנכלים לו מדי יום ביומו ואף מפילים חללים מדי יום ביומו וכיצד היא עומדת להביא לו שלום אמיתי, שיאפשר לבצע את המשימה ההיסטורית של שיבת ציון וקיבוץ גלויות, קליטת מיליונים שבי ציון והפיכת מדינתנו לבית נאמן לכל עם ישראל.