הישיבה השמינית של הכנסת הראשונה-דיון על הרכב הממשלה ותכניתה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אדר התש"ט, 8 במרץ 1949
מתוך:
כרך 1 עמודים 64-68

עלינו למחות בצורה הנמרצת ביותר על ירושה, שנותרה לממשלה הזאת מן הממשלה הבלתי נבחרת – כוונתי למיניסטריון מיוחד למשטרה, שבתוקף התנאים הפוליטיים הקיימים במדינתנו, אין בו כל יעילות. כי איש לא ישלה את עצמו, שהמועמד לשר המשטרה, שליחה של סיעה שחבריה הם ממוצא ספרדי, ישפיע השפעה מעשית על עניני המשטרה, שהפיקוח עליהם נמסרו בידי איש המפלגה השלטת. אך מאידך גיסא, יש בעובדה של קיום מיניסטריון משטרה מן הכתם על המדינה, מאחר שמיניסטריונים מיוחדים למשטרה היו קיימים רק במדינות אוטוקראטיות או טוטאליטאריות. לפי טבע הדברים שייכת מחלקה זו למיניסטריון הפנים. והעובדה, שהיא הוצאה ממיניסטריון הפנים, באה ללמד על קו יסודי שבהרכב הממשלה הזאת, בדומה לקו שהדריך את מקימי הממשלה הזמנית, המקימה משרדים לא לפי יעילותם במדינה, אלא מיניסטריונים, כדי להבטיח בעזרתם תמיכה מסויימת למפלגה השלטת