הישיבה השמונים של הכנסת העשירית יום שלישי, י"א באייר התשמ"ב 4 במאי 1982 – הודעת הממשלה על המצב המדיני

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א אייר התשמ"ב, 4 במאי 1982
מתוך:
הישיבה השמונים של הכנסת העשירית
נושאים:
מדיניות חוץ - יחסי ישראל-ארה"ב. שלמות המולדת - ירושלים

משלחת ישראל תצא ברצון הן לקהיר והן לוושינגטון, ובלבד שהמשלחות המצרית והאמריקנית יבואו לשיחות בירושלים. אין להעלות על הדעת, אדוני היושב–ראש, שאנחנו נסכים להחרמת ירושלים בירתנו כאחד משלושת המקומות לניהול המשא–ומתן.