הישיבה השמונים ושמונה של הכנסת הראשונה-ענייני סדר היום: חוקת-יסוד למדינה, ועדה פרלאמנטארית לחקירת מצב המשק בארץ, מעמדה המדיני של ירושלים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' כסלו התש"י, 22 בנובמבר 1949
מתוך:
כרך 3 עמודים 133-135

אני רוצה לשאול, מי החליט שהאסיפה הזאת תשב ארבע שנים? מתי נתקבלה החלטה זו? האם ראש הממשלה סובר שבתור ראש הרשות המבצעת הוא זכאי לקבוע לרשות המחוקקת את זמן ישיבתה? איפה למד מר בן-גוריון שיטות דמוקראטיות כאלה? אולי קרא עליהן בשפה שאינה אהובה עליו, או למד אותן בארץ שהיא עוד פחות אהובה עליו