הישיבה השמונים ושמונה של הכנסת הראשונה-ענייני סדר היום: חוקת-יסוד למדינה, ועדה פרלאמנטארית לחקירת מצב המשק בארץ, מעמדה המדיני של ירושלים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' כסלו התש"י, 22 בנובמבר 1949
מתוך:
כרך 3 עמודים 133-135

הבה נכריז קבל עם ועדה כי כאשר יבוא יום וירושלים כולה תשוחרר-ויום כזה יבוא בדיוק כשם שבא היום שעמנו יצא מעבדות לחירות בחלק מן המולדת-אזי יוטלו החוקים הללו על כל עיר הבירה, גם על החלק הקדוש ביותר של ירושלים, עריסת תרבותנו ועריסת ממלכתנו.