הישיבה השמונים ושמונה של הכנסת הראשונה-ענייני סדר היום: חוקת-יסוד למדינה, ועדה פרלאמנטארית לחקירת מצב המשק בארץ, מעמדה המדיני של ירושלים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' כסלו התש"י, 22 בנובמבר 1949
מתוך:
כרך 3 עמודים 133-135

העם בחר באסיפה מכוננת והיא חייבת לתת לו חוקה, ואיננו רשאים, בלי לשאול את העם, לגזול ממנו את הזכות היסודית שלו, לקבוע את דרכי החיים הממלכתיים שלו.