הישיבה השמונים ושלש של הכנסת הראשונה-דיון על סקירת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התש"י, 9 בנובמבר 1949
מתוך:
כרך 3 עמודים 20-26

הייתה בעיה הנקראת בפיכם ובפי אחרים-בעיית פליטים ערבים. למען הדיוק הייתי מציע-אינני מומחה ללשון כמר שרת-אבל למען הדיוק הייתי בכל זאת מציע לקרוא לבעיה בשמה הנכון, בעיית "בורחים ערבים".משום שאם מישהו יבוא לביתי וירצה לרצחני נפש ואני אוציא מיד את הקרדום שבו רצה להרגני, והוא יסתלק, אין האיש פליט: הוא בורח, לפחות בורח.