הישיבה השמונים ושלש של הכנסת הראשונה-דיון על סקירת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התש"י, 9 בנובמבר 1949
מתוך:
כרך 3 עמודים 20-26

יש המתריעים על זיוף אינדקס היוקר, ובצדק. אבל, קודם כל מספר מחוסרי העבודה הוא הסילוף הגדול ביותר של המציאות בארץ ישראל. כמה יש מחוסרי עבודה לפי הסטטיסטיקה שלכם?12 אלף, 16 אלף? ישנם מחוסרי עבודה נרשמים; ישנם ,,מחפשי עבודה" שעדיין לא הוכנסו לקטגוריה של מחוסרי עבודה; ישנם חיילים משוחררים שעדיין לא נרשמו כמחוסרי עבודה;.. לאן אתם מובילים את העובדים וחסרי העבודה מבחינת התעסוקה? ולאן אתם מובילים את שוכני האהלים מבחינת הבנין? ..אל תדברו על מעמדות בארץ. מובן שיש מעמדות. אבל כיום ישנם שני עמים בארץ ישראל. עם אחד שיש לו קורת גג ועם אחד חסר קורת גג. לאן אתם מובילים את שוכני האוהלים הללו?