הישיבה השמונים ושלש של הכנסת הראשונה-דיון על סקירת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התש"י, 9 בנובמבר 1949
מתוך:
כרך 3 עמודים 20-26

בהיותי בחוץ לארץ קראתי על שביתה שהיתה בבית חרושת בנתניה, המנוהל על ידי ,,סולל בונה", משום שבעלי המפעל או מדריכי המפעל לא נתנו לפועלים הפסקת נופש כדי לאכול ארוחת בוקר. אתם אינכם לפועל שום תנאים יותר טובים, זולת איסור שביתות. אין זה מעניינו של הפועל, זה מענינכם אתם. כי הודות למונופולים הללו יש לכם קופת ברזל של קולות בבחירות.הבוחרים הקשורים בפת לחמם במנגנונכם חוששים לא להצביע לפי צו המזכיר ולהצביע לפי מצפונם.