הישיבה השמונים ושלש של הכנסת הראשונה-דיון על סקירת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התש"י, 9 בנובמבר 1949
מתוך:
כרך 3 עמודים 20-26

ואם לא תוכלו לומר את האמת – אמרו להם לא אמת; אמרו להם, למשל, שמן השמים מעכבים. יש אצלנו חזית דתית המייצגת את השמים, והם מאשרים שמן השמים מעכבים. אמרו להם עוד דברים שונים. אמרו, שאין זה מקובל שמדינה כל כך צעירה תתחיל את עבודתה בעיבוד חוק יסודי.יש לנו דברים אחרים לסדר, והם דחופים מאוד; אנו עדיין מיעוט קטן ויש זרם עצום של עליה. איך אנחנו יכולים לחייב את היהודים היושבים עדיין בחו"ל – והם יבואו במשך השנים הבאות – לקונסטיטוציה ,,נוקשה"? אין לנו זכות לכך.. אל תגידו להם להם עוד דבר: שאם אין אנו יכולים לחייב שום איש – לא נוכל לעולם לחוקק קונסטיטוציה, משום שאיננו יכולים לחייב את הדורות הבאים בקונסטיטוציה.את בנינו יכול רק שר האוצר לחייב בחובות, אך בקונסטיטוציה אי אפשר לחייב את הדורות הבאים.