הישיבה השמונים ושלש של הכנסת הראשונה-דיון על סקירת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התש"י, 9 בנובמבר 1949
מתוך:
כרך 3 עמודים 20-26

במקום זה, לא זו בלבד שהממשלה לא הגישה בכל תקופת המושב הצעת חוקת יסוד, אלא טירפדה בכוונה תחילה ובאופן שיטתי כל נסיון לדון בהצעת קונסטיטוציה. נאמר לנו כי הכנסת-וזהו השם הנרדף שהומצא בכוונה לאסיפה המכוננת-היא ,,ריבונית". צר לי לומר, שהמונח היורידי הזה לא נלקח מידיעת חוק. הוא נשאל מאי-ידיעת חוק. הוא הומצא על-ידי יוריסטים למחצה. אין פארלאמנט ריבוני; ישנן אומות ריבוניות, אם הן ריבוניות, והאומות הריבוניות מקימות, לאחר צאתן מעבדות לחירות, מוסד עליון שעליו מוטל התפקיד לתת חוק יסודי אשר לפיו ינהג גם בית נבחרים רגיל.