הישיבה השמונים ושלש של הכנסת הראשונה-דיון על סקירת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התש"י, 9 בנובמבר 1949
מתוך:
כרך 3 עמודים 20-26

הממשלה החלה את פעולתה בהתנקשות בתפקיד העיקרי שהוטל ע"י העם הבוחר בציון על האספה המכוננת. כאזרחי המדינה נקראנו וכמועמדים הלכנו לבחור ולהיבחר, לא לבית נבחרים רגיל, שתפקידו לחוקק חוקים על תפיסת נכסים; נקראנו לבחור והלכנו להיבחר כדי לתת לעם ולמדינה חוק עליון, אשר לו יהיו כפופים כל מוסדות המדינה ואישיה והרשות המחוקקת בתוכם.