הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשל"ז, 27 ביולי 1977
מתוך:
כרך 80
נושא:
אישים - ג'יימי קרטר, זאב ז'בוטינסקי

היתה זו אחת החוויות הבלתי-רגילות בחיי לפגוש את נשיא ארצות-הברית מר קארטר. אני מרשה לעצמי, ברשותך, גברתי היושבת-ראש, לשוב על הודעה אשר כבר מסרתיה: שמונה שנים תמימות הייתי במחיצתו של אדם אשר אני חושב כי בלעדיו לא היתה קמה מדינת ישראל והוא מורי ורבי אשר במחיצתו נשמת גדולה — זאב ז׳בוטינסקי — ומאז לא בנקל אתרשם מאישיות. ראיתי נשיאים, ראשי ממשלות, חברי ממשלות, סופרים דגולים; לא בנקל אתרשם, אבל אני יצאתי מן השיחות בוושינגטון מתוך התרשמות עמוקה. נשיא ארצות-הברית הוא אישיות דגולה. יש בו הבנה מהירה לעיקר הבעיה, יש לו כשרון לקבל החלטות בזמן קצר, יש לו אהבת חירות האדם. לכן הוא עומד על זכויות האדם ואני בטוח שמדינת ישראל תיתן לו בשטח זה תמיכה ללא סייג. יש לקיים את זכויות האדם במדינות הנמצאות במזרח כבמדינות הנמצאות במערב... נגד כל רודנות, תהיה אשר תהיה? נגד כל דיקטאטורה, תהיה אשר תהיה. יש לקיים את זכויות האדם והוא עומד עליהן בתוקף. אני בטוח שהוא יעשה גדולות ונצורות למען זכותו של האדם באשר הוא שם.