הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשל"ז, 27 ביולי 1977
מתוך:
כרך 80
נושא:
דת ומדינה - גיור, הלכה, קונסרבטיבים, רפורמים

גם קיימתי פגישה עם נציגי היהדות הקונסרבאטיבית והרפורמית... אבל ליהדות הזאת היתה בעיה בקשר עם הגיור. הם דיברו אתי גלויות ואני, כמובן, דיברתי אתם בגילוי לב. הם אמרו ששינוי החוק עלול להביא לכך שהם, היהדות הרפורמית והשמרנית, לא יוכלו להשלים עמו משום שהוא יפגע בהם. ולכן ביקשו שלא לערוך את התיקון הזה. אני הודעתי להם על התחייבותי. אני התחייבתי לא מתוך כניעה למפד״ל או לאגודת ישראל או לפועלי אגודת ישאל אלא מתוך הכרתי האישית, משום שכך גדלתי וכך חונכתי, ויש לכל אחד הזכות במדינה חפשית לקיים את דעתו ואת אמונתו, לאמור שעם ישראל היא חד-דתי וחד-לאומי, לאומו יהודי ודתו יהודית, ואין להפריד לגבי יהודי בין לאום לבין דת. הסברתי להם שהגיור בעיקרו, בתכנו, הוא מושג של ההלכה ואיננו באים לעשות שום עוול אם נקבע שהמושג של ההלכה צריך שיהיה כהלכה.