הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשל"ז, 27 ביולי 1977
מתוך:
כרך 80
נושאים:
שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל. זכויות אדם - שוויון זכויות

ארץ-ישראל, בזכות, שייכת לעם היהודי. לערבים זכות מוחלטת לחיות יחד עמנו בארץ-ישראל. המדובר בתושבים ערביים של ארץ-ישראל שלא נתאזרחו והם תושבים. אבל בתור תושבים מן הדין שיהיה להם שיווי זכויות מוחלט עם תושבים יהודים בארץ-ישראל. עליך לדעת שיש היום קרוב ל-100,000 תושבים יהודים שאינם אזרחים והם אינם מצביעים לכנסת אלא לרשויות המקומיות. אנחנו רוצים שאותו דין בדיוק יחול על תושבים ערביים כל עוד לא יתאזרחו. יש להם כל הזכויות, כלאום, ללמד את ילדיהם בשפתם, על-פי דתם ועל-פי מסירתם, ויש להם כל הזכויות האינדיבידואליות של אדם ותושב, בדיוק כמו לתושבים היהודים.

זידאן עטשי (התנועה הדמוקרטית לשינוי):
האם אתה מוכן לתת להם אזרחות?

ראש-הממשלה מ. בגין:
כן. אני מוכן להציע, בבוא היום, שלתושבים הערביים תהיה בחירה חפשית באזרחות. לא נכפה עליהם את אזרחותנו. אם מישהו מהם יבקש אזרחות ישראלית אציע, בבוא היום, להעניק את האזרחות הזאת.