הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשל"ז, 27 ביולי 1977
מתוך:
כרך 80
נושא:
בטחון - הגנה עצמית, מלחמת העצמאות

לא עשינו שום עוול. התגוננו. היית אחד המגינים ב-1948. הותקפת על-ידי הלגיון הערבי. רצו גם אותך להרוג. על-פי דרך ההשגחה הפרטית נשארת בחיים, יחד אתי.