הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשל"ז, 27 ביולי 1977
מתוך:
כרך 80
נושאים:
שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. מדיניות חוץ - יסודות מדיניות החוץ. מדינות - ירדן, מצרים, סוריה

ובכן, לשאלה אם לממלכת ירדן ההאשמית היתה ריבונות מוכרת — התשובה שלילית, ללא כל ספק. ירדן פלשה לארץ-ישראל המערבית בניגוד לכל חוק בין-לאומי. זו היתה תוקפנות. היא פלשה לארץ-ישראל המערבית, שפכה דם, הרסה בתי-כנסת וניסתה, יחד עם המצרים והסורים, להרוס את עצמאות ישראל לאחר הכרזתה יום לפני הפלישה, בניגוד למשפט הבין-לאומי. נתקיים מעשה תוקפנות מובהק, מעשה פלישה. האם מעשה כזה מוליד זכות? יש כלל גדול במשפט הבין-לאומי:Ex injuria jus non oritur — עוול איננו מצמיח שום זכות.