הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשל"ז, 27 ביולי 1977
מתוך:
כרך 80
נושא:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - פלסטינים

אנחנו הבהרנו את עמדתנו בענייו זה שוב, לבלתי השאר צל צלו של ספק. אנחנו שוללים לחלוטין הקמתה של מדינה הקרויה "פלשתינאית" בכל צורה שהיא. וכל הצעה המתחילה במה שנקרא Palestine Entity"" אין ספק שסופה הקמת מדינה כזאת. אנחנו אומרים ״לאו״, לאו מוחלט, לאו ברור לרעיון הזה, על כל צורותיו.