הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשל"ז, 27 ביולי 1977
מתוך:
כרך 80
נושאים:
אישים - אנואר סאדאת. שלום - הסכם שלום, תהליך השלום עם מצרים

אופיינית העובדה שנשיא מצרים, בבואו עם התביעה הזאת, איננו מבטיח חוזה שלום או שלום אלא מה, שנקרא בלעז nonbelligerency - אי-לוחמה, מושג שאין לו שום מעמד במשפט הבין-לאומי. במלים אחרות: לא שלום. ועלינו לקבוע שאילו היה נוצר מצב כזה, היה המזרח התיכון מאבד את הסיכוי, כל אפשרות, לשלום.