הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות -הברית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשל"ז, 27 ביולי 1977
מתוך:
כרך 80
נושאים:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה. מדינות - ירדן, מצרים, סוריה

באשר לוועידת ז׳נבה והרכבה: אנחנו הצענו לזמן מושב חדש של ועידת ז׳נבה החל מ-10 באוקטובר שנה זו. כלומר, לאחר חגי ישראל... המדינות המשתתפות בוועידת ז׳נבה לא יציגו שום תנאים מוקדמים בקשר עם השתתפותן בוועידה. בישיבה הפומבית של המושב החדש של ועידת ז׳נבה ימסרו הנציגים של המדינית המשתתפות בה הצהרות פתיחה. לאחר שתסתיים הישיבה הפומבית תוקמנה ועדות מעורבות, לאמור: מצרית—ישראלית, סורית— ישראלית וירדנית—ישראלית.