הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשל"ז, 27 ביולי 1977
מתוך:
כרך 80
נושאים:
שלום - הסכם שלום. הסכסוך הישראלי פלסטיני - טרור ופיגועים. מדינות - ירדן, לבנון, מצרים, סוריה. בטחון - מלחמה

על יסוד תקדים זה, באיחור של 29 שנים, לצערנו הרב, אנחנו מציעים לעשות שלום קבע כפי שהצדדים התחייבו בשנת 1949. מאז היו ארבע מלחמות, מאז היתה שפיכות דמים מתמדת. צר לנו על כך. ההבטחה שקיבלו על עצמן מדינות ערב לא קוימה על-ידן. מדינות ערב גם לא קיימו שאר התנאים בהסכמי שביתת הנשק. אחד הסעיפים קובע שאסור לתקוף אוכלוסיה אזרחית לא רק על-ידי צבא אלא גם על-ידי כוחות בלתי-סדירים. ומדינות ערב נתנו סיוע מחסה לתקוף על-ידי כוחות בלתי-סדירים את האוכלוסיה האזרחית שלנו במשך כל השנים. במשך 19 שנים עד מלחמת ששת הימים נרצחו 1,500 אזרחים ישראליים ונפצעו ונעשו לנכים אלפי אזרחים נוספים. והיו ארבע מלחמות, כולן תוצאה של התוקפנות הערבית ואי-הרצון של מדינות ערב לעשות את השלום שהובטח בהסכמי שביתת הנשק.