הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשל"ז, 27 ביולי 1977
מתוך:
כרך 80
נושאים:
שלום - הסכם שלום. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-או"ם, יחסי ישראל-ארה"ב

מה מטרת המשא-ומתן בין ישראל ושכנותיה? — אני מודיע לכנסת כי זו הפעם הראשונה מאז מלחמת ששת הימים הוסכם על דעת שתי הממשלות, ממשלת ארצות-הברית וממשלת ישראל, כי המטרה של המשא-ומתן בז׳נבה, או כל משא-ומתן בינינו ובין שכנותינו, היא חוזי שלום, Peace Treaties... אם אומרים חוזי שלום, אדוני היושב-ראש, בעצם אין צורך לפרט. נחתמו חוזי שלום אחרי מלחמת העולם הראשונה בטריאנון, סבר, לוזאן, סן ז׳רמן; נחתם חוזה שלום אחרי מלחמת העולם השניה בפאריס, ב-1946, בין בעלות הברית ורומניה, בולגריה, פולין, איטליה; נחתם חוזה שלום אחרי מלחמת העולם השנייה בין ארצות-הברית ובין יאפאן. כל מי שקורא את חוזי השלום האלה יודע כי, על-פי המשפט הבין-לאומי, הסעיף הראשון בהם הוא: ״מצב המלחמה מסתיים״. הפרק השני הוא טריטוריאלי. בחוזי השלים נקבעים הגבולות, הגבולות הקבועים בין המדינות שהיו קודם במצב מלחמה. יש פרק על יחסים דיפלומאטיים והחלפת שגרירים. יש בחוזי השלום פרק על היחסים הכלכליים ועוד. במלה אחת: אמרת ״חוזה שלום״, אמרת הכל על מהות השלום ואין עוד צורף להתווכח על מהות זאת, משום שהכל נאמר ב״חוזי השלום״.