הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשל"ז, 27 ביולי 1977
מתוך:
כרך 80
נושא:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - אש"ף

אותו ארגון מרצחים לא יהרוס את מדינת ישראל, לא יביא לידי הוצאת היהודים מן הארץ, וכל מאמציו יהיו לשווא. אבל בשבילנו קובעות השאיפה והדרך, והן במלוא משמעות המושג נאציות. משום כך איננו מוכנים לנהל משא-ומתן כלשהו עם נציגים של הארגון המכונה פ.ל.או. הבהרנו את העמדה הזאת לבלתי השאר צל של ספק באזני הנשיא ויועציו. זו עמדתה של ממשלת ישראל.