הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשל"ז, 27 ביולי 1977
מתוך:
כרך 80
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - אש"ף. שלום - הסכם שלום

בקשר עם הרכבה של ועידת ז׳נבה נשאלנו — אם כי אמרנו בהצעותינו את הדברים במפורש — מה תהיה עמדתנו להשתתפותו של הארגון הקרוי בלעז P.L.O.? והודענו שהשתתפות זו אינה באה בחשבון... האירגון המכונה פ.ל.או. הוא אירגון מרצחים; שאיפתו להרוס את מדינת ישראל. מאז ימי הנאצים לא היה לעם היהודי אויב יותר אכזרי, יותר שואף לשפוך דם יהודי. אין לנו על מה לשאת ולתת אתו. אנחנו לא ננהל שום שיחות על הריסתנו. גם דרך הפעולה של אותו אירגון היא נאצית. הוא מתכנן מראש רצח אנשים, נשים וילדים. ומשאנשיו מבצעים את זממם הם צוהלים על שהצליחו להרוג איש, אשה וילד בישראל. שאיפתו להרוס את מדינת ישראל על-פי הסעיף 19 למסמך הקרוי "אמנה פלשתינאית". שם נאמר כי הקמת מדינת ישראל בטלה לחלוטין.