הישיבה השמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י"ב אב תשל"ז 27 יולי 1977 הודעת ראש הממשלה על מסעו לארצות-הברית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אב התשל"ז, 27 ביולי 1977
מתוך:
כרך 80
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. שלום - הסכם שלום. מדינות - ירדן, לבנון, מצרים, סוריה

במסגרת הוועדות המעורבות הללו יתנהל המשא-ומתן על חתימת חוזי שלום בין ישראל לבין שכנותיה. ראשות הוועדות תעבור ברוטאציות בין נציג ישראל לבין נציג המדינה השכנה. לאחר שיוסכם על תוכן חוזי השלום — לאמור: סיום מצב המלחמה, קביעת הגבולות, יחסים דיפלומאטיים, יחסים כלכליים ועוד — תזומן ועידת ז׳נבה לישיבה פתוחה נוספת ובה ייחתמו חוזי השלום... נשאלנו: האם אנחנו נסכים לשתף בוועידת ז׳נבה את לבנון? השיבונו: הן.