הישיבה השמונה עשרה של הכנסת החמישית-הרכב הממשלה החדשה ותכניתה-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג חשון התשכ"ב, 2 בנובמבר 1961
מתוך:
כרך 32 עמ' 205-209

אופוזיציה אין פירושה סיעה הלוטשת עין לממשלה. אופוזיציה פירושה סיעה העומדת נגד הממשלה; משהיא יכולה להפגין אחדות לאומית – היא עושה זאת מרצונה החופשי. וגדולה השעה כאשר בני חורין מתאחדים למען עמם ולמען ארצם. בדרך כלל היא עומדת נגד הממשלה, ומבהירה לעם את הדרך הרעה בה הממשלה הולכת.