הישיבה השמונה עשרה של הכנסת החמישית-הרכב הממשלה החדשה ותכניתה-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג חשון התשכ"ב, 2 בנובמבר 1961
מתוך:
כרך 32 עמ' 205-209

אני מדגיש, אפילו הודעות שאנחנו מוכנים לסמוך עליהן את ידינו, מבחינת תוכנן המדיני, אנחנו באופוזיציה רוצים שהן תהיינה של הממשלה ולא של אחד מבין השרים, מוסמכות ומאושרות, אחרי דיון, שאם לאו, המושג של ממשלה פרלמנטרית מתרוקן מתוכנו.