הישיבה השמונה עשרה של הכנסת החמישית-הרכב הממשלה החדשה ותכניתה-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג חשון התשכ"ב, 2 בנובמבר 1961
מתוך:
כרך 32 עמ' 205-209

ממשלה קואליציונית, אדוני היושב-ראש, היא ביטוי לרצון דמוקרטי של העם. זה יכול להיות כך בישראל ובכל המדינות הדמוקראטיות בעולם. אולם מדוע חושב ראש הממשלה שממשלתו היא פרי קנוניה? במידה מסויימת זאת הפעם, אדוני ראש הממשלה, אולי אפילו אסכים לדעתך.