הישיבה השלישית של הכנסת התשיעית יום שני, ד' תמוז תשל"ז 20 יוני 1977 התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת הודעת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' תמוז התשל"ז, 20 ביוני 1977
מתוך:
כרך 80
נושאים:
מדיניות חוץ - יסודות מדיניות החוץ. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)

בזכות מורשת אבות זו של אלפי שנים הנני להודיע כי ממשלת ישראל לא תבקש משום אומה, קרובה או רחוקה, גדולה או קטנה, להכיר בזכותנו להתקיים. הזכות להתקיים, אדוני היושב-ראש? לא יעלה על דעתו של שום בריטי או צרפתי או בלגי או הולנדי, הונגרי או בולגרי, רוסי או אמריקאי לבקש בשביל עמו הכרה בזכותו להתקיים. קיומם הוא זכותם, והוא הדין בישראל. אנו קיבלנו את זכותנו להתקיים מאלוהי אבותינו בעלות שחר תרבות האדם לפני קרוב לארבעת-אלפים שנה, ובעד הזכות הזאת, אשר קודשה בדם יהודים מדור לדור, שילמנו מחיר כמוהו לא נודע בתולדות העמים. עובדה זו בוודאי איננה מקטינה או מחלישה את זכותנו; נהפוך הוא. לכן הנני שב ומדגיש כי איננו מצפים שיבקשו בשבילנו כי תוכר זכותנו להתקיים בארץ אבותינו. דרושה הכרה אחרת בינינו ובין שכנינו, הכרה בריבונות ובצורך הדדי בחיי שלום והבנה. להכרה הדדית זו אנו צופים. למענה נעשה כל מאמץ אפשרי.