הישיבה השלוש מאות שמונים ושש-חוק התקציב לשנת 1954/55

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אדר א' התשי"ד, 3 במרץ 1954
מתוך:
כרך 15 עמ' 1064-1066

ואין אתם חשים שכתוצאה של מדיניותכם, אולי בלא משים, אתם מעלים פילוסופיה הזרה לחלוטין למוסר ישראל ומסורתה והמסוכנת לקיומו של עם קטן מוקף אויבים והיא: שהכח הוא אבי הזכות. אנו אומרים כי כזכותנו על ירושלים כן שכותנו על רמלה, כי הזכות היא אם הכוח. כך לימד עמנו מיום עלות שחר תולדותיו.