הישיבה השלוש-מאות-ותשע של הכנסת השביעית – יום שני, כ״ג סיון תשל״ב 5 יוני 1972 – הודעת הממשלה על הרצח בנמל התעופה לוד – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג סיון התשל"ב, 5 ביוני 1972
מתוך:
כרך 64
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - אש"ף, פתח. מורשת ישראל - שנאת חינם

הגיעה השעה שנאמר את הדברים במפורש: אירגונים אלה — ויהיה מקומם אשר יהיה - הם לוחמים למען החופש? הם נושאי קידמה? הם נושאי הריאקציה האפלה ביותר בימינו; שונאי הדמוקרטיה. הם אינם מביאים יותר חירות. הם מבשרים יותר עבדות. לא יותר כבוד לאדם - יותר חייתיות בתוך האדם; לא יותר צדק — יותר עוול, יותר דמים. די לראות מספר בחורים יהודים המצטרפים לאירגונים כאלה, ולהתבונן מקרוב או מרחוק בתהום של ההתכחשות לעמם, בשנאה העצמית האיומה שלהם, ברצון להרוס את עמם שלהם ובלבד להסתופף בצילה של אותה מהפכת עולם, כדי לדעת שהמדובר הוא לא בלוחמי חופש אלא במלוא משמעות המושג — אויבי האנושות ומבצעי פשעים נגדה.