הישיבה השלוש-מאות-ותשעים-ושבע של הכנסת השביעית – יום שני, כ״ד אדר א׳ תשל״ג 26 פברואר 1973 – הודעת הממשלה על נסיבותיו של אסון המטוס הלובי

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אדר א' התשל"ג, 26 בפבואר 1973
מתוך:
כרך 66
נושאים:
מורשת ישראל - בהשראת התנ"ך וחז"ל, שואה. בטחון - הגנה עצמית, מלחמת העצמאות

אדוני היושב-ראש, עיתון בריטי חשוב, המופיע רק ביום א׳ ושמו ״סנדיי טיימס״, פירסם מאמר תחת הכותרת המעניינת: "Is Israel Special?" ובמאמר גופא הוא כותב: ״ביסודו של חוסר החרטה מצד ישראל מונחת הנחה בישראל, ובקרב הציונים מזמן, כי למען ישראל חייב העולם לסלוח הכל". אלה הדברים. האם ישראל היא מיוחדת במינה? היום חובתנו לומר ללורד תומפסון, לעוזריו, לשליחיו ולעורכי עיתוניו: במה Israel Special? הבריטים חייבים קודם כל לדעת זאת. כאשר מיליונים יהודים הובלו לטבח - זה היה ייחודנו. איש אפילו לא ניסה להציל אותם, אפילו לא להפציץ את פסי הרכבת שהוליכו את המיליונים לעבר סופם. האנגלים שלטו אז בארץ ישראל. לו היו פותחים שעריה, היו ניצלים אולי מיליונים, ודאי מאות אלפים. במקום לעשות כמיטב יכולתם כדי להציל - עשו כרוע יכולתם כדי שהקרבנות יישארו בידי חיות הטרף. אנחנו מיוחדים בזה. בשארית כוחנו הלאומי, לאחר שכבר הושמד שליש מעמנו, קמנו כדי ללחום למען חירותו של עמנו וגאולת ארצנו. איש לא עזר לנו, שום מדינה לא הושיטה לנו עזרה בימים ההם, עמדנו לבדנו. כל תקופת המלחמה נגד שלטון זר עמדנו לבדנו. קמה המדינה, התקיפונו צבאות סדירים, ובידי הבחורים שלנו — ללא הבדל מסגרת - נשק דל, לעתים תת-מקלעים שסירבו לירות, והם עמדו נגד טנקים משוריינים וארטילריה, ושוב עמדו לבדם. גם לפגי חמש שנים ומחצה, כאשר התקיפונו זדים מכל עבר ואמרו באזני כל האומות: הגיעה השעה להכחיד את ישראל, עמדנו לבדנו. זה הייחוד של העם היהודי ושל מדינת היהודים, רבותי מן ה"סנדיי טיימס", Is Israel Special? - ודאי. בכל המערכות אנו עומדים לבדנו. עד כדי כך נרדפו היהודים על-ידי לא יהודים, שצריך היה לחקוק תפילה מיוחדת, תחינה מיוחדת: ׳׳כי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש-ברוך-הוא מצילנו מידם״.