הישיבה השלוש-מאות-ושש של הכנסת השמינית יום רביעי, י״ח סיון תשל״ו 16 יוני 1976 – הקמת ועדת חקירה פארלאמנטארית לפי סעיף 22 לחוק יסוד הכנסת לבדיקת מניעי הירידה מן הארץ והידיעות על פעולות גורמים עוינים בה

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח סיון התשל"ו, 16 ביוני 1976
מתוך:
כרך 77
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מדינות - ברית המועצות (רוסיה), גרמניה. זכויות אדם , לאומיות - לאום יהודי (ציונות). מורשת ישראל

אני מבקש מיד להודיע מה לפי דעתנו אסור לעשות כנגד התופעה הזאת כדי ללחום בה, כדי להעבירה מעולמנו. לא נקים חומה ברלינאית. מדינה מסויימת ראתה שיש אזרחים העוזבים אותה — הקימה חומה, והעמידה אנשים היורים באלה המנסים לעזוב אותה. לא נלך בדרך של המקולקלים שבהם, וגם לא נחוקק חוק האוסר את הירידה מן הארץ. אנחנו מאמינים באמונה שלמה בחופש האזרח והאדם, כפי שנאמר גם בהצהרת הזכויות האוניברסאלית מדצמבר 1948: ״כל אדם חפשי לעזוב כל ארץ, לרבות ארצו שלו״. וילמדו יושבי הקרמלין, השמים מכשולים בפני בני עמנו לא רק לעזוב את הארץ ההיא אלא לשוב לארץ אבותיהם, איך אנחנו נוהגים, עם כל הכאב בלבנו, מול התופעה המזעזעת הזאת של ירידת אלפים, רבבות ומאות אלפים, ובתוכם מטובי העם היהודי. זאת לא נעשה.