הישיבה השלוש-מאות-ושש של הכנסת השמינית יום רביעי, י״ח סיון תשל״ו 16 יוני 1976 – הקמת ועדת חקירה פארלאמנטארית לפי סעיף 22 לחוק יסוד הכנסת לבדיקת מניעי הירידה מן הארץ והידיעות על פעולות גורמים עוינים בה

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח סיון התשל"ו, 16 ביוני 1976
מתוך:
כרך 77
נושאים:
לאומיות - לאום יהודי (ציונות). מורשת ישראל , בטחון - מלחמת יום כיפור

מה קרה לנו? אילו סימני שאלה הופיעו פתאום מעל קיומנו? נכון שהיתה טראגדיה גדולה במלחמת יום-הכיפורים, הנובעת מהערכה אומללה. אבל צריך להתגבר עליה. העם היהודי תמיד מתגבר על צרותיו העמוקות ביותר. הוא עם שנצטווה לחיות חיי נצח. נצא מן הקדרות הזאת. נפנה אל כל הציבור: זאת ארצנו, זאת מולדתנו. יש לנו בעיות — נתגבר עליהן; יעלה המוראל בציבור. עליית המוראל תגרום להקטנת הירידה.