הישיבה השלוש-מאות-ושש של הכנסת השמינית יום רביעי, י״ח סיון תשל״ו 16 יוני 1976 – הקמת ועדת חקירה פארלאמנטארית לפי סעיף 22 לחוק יסוד הכנסת לבדיקת מניעי הירידה מן הארץ והידיעות על פעולות גורמים עוינים בה

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח סיון התשל"ו, 16 ביוני 1976
מתוך:
כרך 77
נושאים:
שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. חינוך - נוער, ערכים בחינוך. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)

אני מבקש לומר ליריבי הנכבדים שגם הדיבור על חלק של ארץ-ישראל שהוא כבוש, שהוא בידינו זמנית, אינו יכול שלא להשפיע. בסופו של דבר המדובר הוא במולדת, לכל הדעות. ארץ-ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, כפי שכולם אומרים. והנה שומעים האנשים הצעירים: לא, לאו דווקא; יש חלק של ארץ-ישראל שהוא בעצם לזרים ולא לנו. ההכרה של המולדת היא הנותנת, בייחוד בעיני הנוער. זהו חינוך לירידה.