הישיבה השלוש-מאות-וששים-ושלוש של הכנסת החמישית – חוק המעבר- תיקון- תשכ"ד -1963

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז סיון התשכ"ד, 27 במאי 1964
מתוך:
כרך 40

יש משטרים נשיאותיים, בהם חברי הממשלה בכלל אינם אחראים בפני הפרלמנט. הם מתמנים על-ידי ראש הרשות המבצעת. אבל במשטר פרלמנטרי, החוק היסודי הוא שגם חברי הממשלה יהיו נבחרי העם, והממשלה היא אז בבחינת ועד פועל של הפרלמנט המכהן, כל עוד הוא נהנה מאמונו של בית-הנבחרים. לעומת זאת, אם חבר ממשלה נבחר על-ידי העם, והוא חבר כנסת, ובדיעבד הוא אומר: אני מוותר על היותי חבר בכנסת, אבל אני רוצה להיות חבר ממשלת חוץ-פרלמנטרית, יש בכך פגיעה חמורה מאד במשטר הפרלמנטרי