הישיבה השלוש-מאות-ושמונים-ושתיים של הכנסת השמינית יום רביעי, כ״א שבט תשל״ז – 9 פברואר 1977 – חוק ההסגרה, תשל"ה-1975 – הצעת קבוצת חברי כנסת

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א שבט התשל"ז, 9 בפבואר 1977
מתוך:
כרך 79
נושאים:
חינוך - הדר (מידות ונימוסים). זכויות אדם - זכויות הנאשם

אנחנו צריכים להיזהר מאוד שמא נעשה עוול אפילו לאדם שעבר עבירה. גם לו אסור לעשות עוול. הוא צריך לתת את הדין על החטא שחטא, אבל עוול אסור לעשות לו.