הישיבה השלוש-מאות-ושמונים-וארבע של הכנסת השביעית יום רביעי, כ״א שבט תשל״ג 24 ינואר 1973 – הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א שבט התשל"ג, 24 בינואר 1973
מתוך:
כרך 66
נושא:
בטחון - הגנה עצמית, מלחמה

יש איסור, מן הדין שיחול איסור מוחלט על רכישת שטחים בתוקפנות, אין איסור, מעולם לא היה איסור, מעולם לא יהיה איסור, לשינויים טריטוריאליים יסודיים בעקבות מלחמת התגוננות לאחר הבסת התוקפן.