הישיבה השלוש-מאות-ושמונים-וארבע של הכנסת השביעית יום רביעי, כ״א שבט תשל״ג 24 ינואר 1973 – הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

פורסם בתאריך:
כ"א שבט התשל"ג, 24 בינואר 1973
נושאים:
תפוצות - גלות, יהדות התפוצות, קהילות יהודיות. שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל. חינוך - נוער, ערכים בחינוך. השקפות חיים - על ימין ושמאל. זכויות אדם - שוויון זכויות. מורשת ישראל - שנאת חינם
זוהי הבעיה המרכזית בחיינו, זוהי גם צדקת ענייננו. בימים שבהם יוצאים מפגינים שמאלניים לרחובות פאריס כדי להפגין נגד ראש ממשלת ישראל, ולקרוא לה בשמות גנאי מבעיתים ביותר, דוקא בימים כאלה חובתנו היא להעלות לפני הכל את צדקת ענייננו. כי זוהי הבעיה המכרעת.
אם חס וחלילה על-ידי מדיניות מוטעית, על-ידי הודעות חסרות אחריות, נחדיר את ההכרה בקרב הנוער ובקרב אחרים, הנוער שלנו ואלה הנמצאים מחוץ לגבולותיה של ארץ-ישראל, כי אנו מודים בעצמנו שלא צדק אנו עושים אלא עוול — עלול המצב להיות שלילי מבחינת העתיד. אין עם חי על זמן שאול. יש לראות את העתיד. ענייננו צודק. מאז ומעולם - ארץ-ישראל היא ארצנו, שבנו אליה, היום יש לנו רוב גדול בה, נקיים אותו, נגדל אותו. יש מיעוט ערבי — אנו נותנים לו שיווי זכויות בכל, כתושבים, אם יבחרו – כאזרחים, בקדמה, בצדק, בחירות אזרחית. זה הצדק, ועליו נעמוד.