הישיבה השלוש-מאות-ושמונים-וארבע של הכנסת השביעית יום רביעי, כ״א שבט תשל״ג 24 ינואר 1973 – הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

פורסם בתאריך:
כ"א שבט התשל"ג, 24 בינואר 1973
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל, רוב יהודי. מיעוטים , ריכוז האומה - שיבת ציון. זכויות אדם - שוויון זכויות

הבעיה הדמוגרפית: ניסו לאיים בה עלינו. היו הטבלאות הסטטיסטיות שבעוד שלושים שנה מ-1967 נשתווה במספר עם הערבים. כל אלה נקרעו לגזרים. היום הממשלה מעריכה את העלייה בין 60,000 ל-70,000. הסטטיסטיקה העריכה אותה בין 15,000 ל-20,000. רוב יהודי גדול, מיעוט ערבי, שיווי זכויות. נקיים את הרוב בעלייה גדולה, בשיבת ציון.