הישיבה השלוש-מאות-ושמונים-וארבע של הכנסת השביעית יום רביעי, כ״א שבט תשל״ג 24 ינואר 1973 – הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

פורסם בתאריך:
כ"א שבט התשל"ג, 24 בינואר 1973
נושא:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל

אנו מביאים את ההצעה החיובית, הצודקת לתושבי ארץ-ישראל הערבים: אופציה לאזרחות. אם תושב ערבי של ארץ-ישראל מבקש אזרחות המדינה - יש לתתה לו. אין לכפות אותה עליו נגד רצונו.