הישיבה השלוש-מאות-ושמונים-וארבע של הכנסת השביעית יום רביעי, כ״א שבט תשל״ג 24 ינואר 1973 – הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

פורסם בתאריך:
כ"א שבט התשל"ג, 24 בינואר 1973
נושא:
מדיניות חוץ - יחסי ישראל-ארה"ב

אנו רשאים לומר, כי מדינה קטנה זו, הנמצאת עדיין במצור, סייעה למעצמה אדירה בהצלת חייהם של אלפי חיילים של ארצות-הברית, הצלה של אנשים, אם ממוות ואם מפציעה. משום כך כל סיוע שניתן לנו - אנחנו והם חייבים לדעת זאת — בחמש השנים האחרונות, לא היה חד-צדדי, לא ניתן בחסד, זו הייתה תוצאה של הכרה אמיתית של שותפות אינטרסים, וכדין ניתן סיוע כזה.