הישיבה השלוש-מאות-ושמונה-עשרה של הכנסת התשיעית יום חמישי, י"ח אדר תש"ם 6 מארס 1980 – הודעת הממשלה בעניין החלטת מועצת הבטחון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח אדר התש"מ, 6 במרץ 1980
מתוך:
כרך 88
נושא:
שלמות המולדת - ירושלים

ירשמו לפניהם כל חברי מועצת הבטחון כי ירושלים היא עיר אחת, כולה בריבונות ישראל, בירתנו הנצחית. לא תהיה בה שום חלוקה, לא במישרין ולא בעקיפין. מובן מאליו שמובטחת בה גישה חפשית אל המקומות המקודשים לבני כל הדתות. גישה חפשית זו מעוגנת בחוק. זו תהיה ירושלים האחת וזו תהיה הגישה החפשית למקומות הקדושים בה לעולמים.